Výstavný pes roka

Výstavy psov sú kynologické akcie, kde sa stretávajú majitelia psov s preukazom pôvodu, aby predviedli svojho psa pred rozhodcom a obdržali odborný posudok o exteriérových kvalitách a nedostatkoch posudzovaného jedinca. Pre vystavovateľov je to možnosť získať pre svojho psa výstavné ocenenie a tým aj určité osvedčenie o jeho exteriérových kvalitách pre ďalší chov. V neposlednom rade pre psy je výstava miestom socializácie a tréningu medzi cudzími ľuďmi a psami. Jedná sa najmä o systém zušľachťovania jednotlivých plemien. Na výstavách posudzujú jedincov rozhodcovia podľa štandardu daného plemena. Rozhodca psom udelí známky, slovné posudky, tituly a poradie. V prípade ďalších výstavných úspechov môže pes obdržať tituly ako junioršampión krásy, šampión krásy či interšampión. Výstavy psov sú na Slovensku zastrešované Slovenskou Kynologickou Jednotou (SKJ), ktorá je členom FCI.