Skušobné poriadky

JS, SPRMZ, FS, LS, VS

Národný water trial

OVVR - overenie vlohových vlastností retrieverov

Národný/medzinárodný Field Trial