Tlačivá

CACT skúšky

Poplatky SPZ od 1.4.2015

Zápis šteniec

Žiadosť o chránenie názvu CHS

Žiadosť o pracovný certifikát

Žiadosť o potvrdenie chovnosti

Stanovy klubu

Žiadosť o členstvo

Žiadosť o kol. členstvo

Stiahnúť dokument

Prihláška na akciu

Zoznam veterinárov určených pre zhotovenie a posúdenie RTG

Tlačivo DBK, DLK, OCD

Odporúčanie na párenie

Žiadosť na párenie

Hlásenie vrhu

Žiadosť o medzinárodný pracovný certifikát

Potvrdenie o kontrole totožnosti psa

Exportný preukaz pôvodu

Potvrdenie veterinárneho zápisu