ŠTANDARDY PLEMIEN

Každé plemeno musí spĺňať nižšie uvedené štandardy, ktoré sú špecifické pre každý jeden druh retrievera.

CURLY COATED RETRIEVER / KUČERAVÝ RETRÍVER

FCI číslo 110 zo dňa 22. januára 1999

Krajina pôvodu:

Veľká Británia

Celkový vzhľad:

Mocný, dobre stavaný pes s určitou dávkou elegancie a nezameniteľnou srsťou

Správanie a povaha:

Inteligentný, vyrovnaný, spoľahlivý, odvážny, priateľský, sebavedomý a nezávislý, môže budiť dojem zdržanlivosti

Hlava:

Klinová pri pohľade spredu i zboku; proporčne vyvážená k telu

Temeno:

Temeno a papuľa sú rovnako dlhé; osy temena a papule sú rovnobežné

Čelový sklon:

Mierny

Tvárová časť:

Ňucháč:

Čierny pri čiernej srsti, hnedý pri hnedej (liver - pečeňová)

Čeľuste / zuby:

Mocné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, pričom horný rad rezákov bez medzery dosadá pred spodný a zuby sú umiestnené kolmo na čeľusť

Oči:

Veľké, nevystupujú, sú oválne, šikmo nasadené; tmavohnedé pri čiernych psoch, pri hnedých jedincoch hnedé, harmonizujúce s farbou srsti

Uši:

Skôr malé, nasadené o niečo vyššie než je línia očí, nesené priliehajúce o hlavu, pokryté malými kučerami

Krk:

Silný, mierne klenutý, stredne dlhý, bez voľnej kože, plynulo prechádza do šikmo dozadu umiestnenej oblasti pliec

Trup:

Chrbát:

Línia chrbta rovná a vodorovná; dĺžka od kohútiku po nasadenie chvosta o niečo väčšia ako výška v kohútiku

Bedrá:

Krátke, hlboké, mocné

Hrudník:

Hlboký, s dobre klenutými rebrami, v priereze oválny, siaha po lakte; predhrudie viditeľné, hrudník siaha ďaleko dozadu

Slabiny:

Mierne vtiahnuté

Chvost:

Plynule pokračuje od línie chrbta; mal by siahať temer po päty, v pohybe je nesený rovno, v jednej línii s chrbtom

Končatiny:

Predné končatiny:

Končatiny rovné, dobre postavené pod telo

Plecia:

Dobre dozadu uložené, svalnaté

Ramená:

Približne rovnako dlhé ako lopatky

Nadprsia:

Silné

Zadok:

Silný a svalnatý

Kolená:

Primerane zauhlené

Päty:

Umiestnené nízko, dobre zauhlené

Labky:

Okrúhle, s uzavretými, dobre klenutými prstami

Pohyb:

Bez námahy, mocný, paralelný priebeh s dobrým záberom a vykročením; pri zvyšujúcej sa rýchlosti majú končatiny tendenciu približovať sa k sebe

Srsť:

Srsť na tele pozostáva s veľkého množstva malých, hustých, pevných kučier, ktoré sú tesne na koži, sú rozdelené od výbežku medzitemennej kosti až po špičku chvosta; bez podsady a lysých miest; ostatná srsť hladká

Farba:

Čierna alebo hnedá (pečeňová - liver)

Veľkosť:

Psy 67,5 cm, sučky 62,5 cm

Chyby:

každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky

Poznámka:

Psy musia mať dva zreteľné normálne semenníky, úplne zostúpené v miešku