ŠTANDARDY PLEMIEN

Každé plemeno musí spĺňať nižšie uvedené štandardy, ktoré sú špecifické pre každý jeden druh retrievera.

CHESEPEAKE BAY RETRIEVER / retríver zo zálivu Chesapeake

FCI číslo 263 zo dňa 14. februára 1995

Krajina pôvodu:

USA

Celkový vzhľad, správanie, charakter:

Rovnako použiteľný vo vode i na súši, bol vyšľachtený na pobreží zálivu Chesapeake na poľovanie na vodné sliepky za každého počasia a teploty vody, často musí bojovať s vetrom či prerážať ľad pri opakovanom prinášaní, musí dlho a únavne plávať v studenej vode. K charakteristikám tohoto plemena patrí, že pracovné úlohy spĺňa ľahko, účelne a vytrvalo. Má širokú a okrúhlu hlavu so stredným čelovým sklonom, čeľuste sú učelne dlhé a silné, aby mohol prinášať ulovené vtáky držiac ich ľahko a jemne; dvojitá srsť pozostáva z krátkej, drsnej vonkajšej srsti a z hustej, jemnej a vlnovitej podsady, ktorá je prirodzene mastná a vhodná do podmienok, v ktorých musí tento pes často pracovať. Má silné telo, vyvážené, primeranej veľkosti, stredne dlhé nohy a trup, s hlbokým a širokým hrudníkom, plecia umožňujú voľný pohyb, bez náznaku ochabnutosti, zvlášť nie v zadných končatinách. Sila nie je na úkor pohyblivosti alebo vytrvalosti. Veľkosť a substancia nemajú byť prehnané, keďže ide o pracovného retrievera s aktívnou povahou. Zvláštnym znakom sú oči, ktoré sú veľmi jasné, so žltavým alebo jantárovým odtieňom, zadok, ktorý je taký vysoký alebo nepatrne vyšší ako predok a dvojitá srsť, ktorá zvykne povievať iba na pleciach, šiji, chrbte a bedrách.

Dôležité proporcie:

Kohútiková výška má byť o niečo menšia ako dĺžka tela meraná od hrudnej kosti po sedacie kosti, telo má byť hlboké aspoň po lakte, dĺžka od pleca k lakťu sa má rovnať dĺžke od lakťa po zem

Povaha:

Je cenený pre svoju veselú a šťastnú povahu, inteligenciu, rozumnému správaniu a citlivú ochranársku povahu; extrémna plachosť alebo agresivita sú nežiadúce, či už ide o poľovnícke využitie alebo spoločenské

Hlava:

Lebka:

Široká a okrúhla

Čelový sklon:

Stredný

Tvárová časť:

Ňucháč:

Chrbát nosa je stredne dlhý

Papuľa:

Asi taká dlhá ako lebka, je končistá, nie však špicatá

Čeľuste / zuby:

Silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, horný rad rezákov dosahuje bez medzery pred spodný a zuby sú osadené kolmo do čeľuste

Oči:

Stredne veľké, veľmi svetlé, žltavé alebo jantárové a široko od seba; inteligentný výraz

Uši:

Majú byť malé, vysoko nasadené, visia voľne nadol a sú stredne hrubé

Krk:

Stredne dlhý, pôsobí silným a svalnatým dojmom, smerom k pleciam sa zužuje

Trup:

Stredne dlhý, nie previslý alebo hrbatý, ale dosť prázdny zospodu, lebo slabiny sú dobre vytiahnuté

Horná línia:

Ukazuje, že zadok je taký vysoký ako predok alebo nepatrne vyšší

Chrbát:

Krátky, dobre zviazaný a silný

Hrudník:

Silný, hlboký a široký, rebrá súdkovité a hlboké

Chvost:

Stredne dlhý, stredne silný pri koreni, má byť rovný alebo mierne zahnutý, nemá sa stáčať nad chrbát alebo na stranu

Končatiny:

Predné končatiny:

Bez náznaku slabosti v predných končatinách, majú byť stredne dlhé a stredne zauhlené, s dobrými kosťami a svalstvom; pri pohľade spredu i zboku sú rovné

Plecia:

Šikmé, umožňujúce úplnú slobodu pohybu, veľmi silné

Nadprsia:

Mierne šikmé, stredne dlhé; vlčie pazúriky na predných končatinách sa môžu odstrániť

Zadné končatiny:

Dobrý zadok je veľmi dôležitý; má mať toľko sily ako predok; končatiny nemajú vykazovať žiadne známky slabosti; majú mať veľmi veľa sily, aby mohli dobre zaberať pri plávaní; majú byť stredne dlhé a rovné, s dobrými kosťami a svalstvom; pri pohľade spredu či zozadu musia byť úplne rovné; vlčie pazúrika sa musia odstrániť

Kolená:

Dobre zauhlené

Päty:

Vzdialenosť päty po zem je stredne veľká

Labky:

Zajačie, s dobrými plávacími blanami, majú byť dostatočne veľké s klenutými, uzavretými prstami

Pohyb:

Je plynulý, rovnomerný a bez námahy, značí o veľkej sile psa; pri pohľade zboku je výdatný, bez akéhokoľvek obmedzenia pohybu, s dobrým záberom zozadu a dobrým pohybom kolien a piat; pri pohľade spredu nesmú byť lakte vytočené; pri pohľade zozadu nesmú byť končatiny v kravskom postoji; pri zväčšujúcej sa rýchlosti majú končatiny sklon konvergovať a pohybovať sa po stredovej osi tela

Srsť:

Má byť hladká a hustá, nikde nie dlhšia ako 4 cm, s hustou, jemnou, vlnovitou podsadou; srsť na tvári a končatinách je veľmi krátka a hladká, vlní sa len na pleciach, krku, chrbte a bedrách; stredné zástavy na zadnej strane zadných končatín a na chvoste sú prípustné; štruktúra srsti je veľmi dôležitá, keďže retriever zo zálivu Chesapeake sa používa na poľovačku za akéhokoľvek počasia, často i v snehu či ľade; mastná drsná krycia srsť a vlnovitá podsada sú nesmierne cenné, pretože bránia tomu, aby sa ľadová voda dostala psovi na kožu a tiež rýchlejšie schnú; srsť má vodu odpudzovať podobne ako kačacie perie; keď pes výjde z vody a otrasie sa, nemá srsť zadržiavať žiadnu vodu, má byť len vlhká

Farba:

Musí čo najviac pripomínať pracovné prostredie; všetky odtiene hnedej, trstinovej alebo farby pripomínajúcej mŕtvu trávu sú prípustné; uprednostňujú sa jednofarebné jedince; žiadna z menovaných farieb sa neuprednostňuje; biela škvrna na hrudi, bruchu, na prstoch alebo za labkami (tesne nad najväčším vankúšikom) je prípustná, no čím je menšia, tým lepšie, uprednostňuje sa jednotný odtieň; farbe a štruktúre srsti sa pri posudzovaní prikladá veľký význam; jazvy "získané v boji" sa netrestajú

Veľkosť:

Výška v kohútiku psy 58 - 66 cm, sučky 53 - 61 cm (jedince nad a pod stanovenú mieru sa musia penalizovať)

Chyby:

Každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej kodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky

Vylučujúce chyby:

Netypické jedince, predhryz alebo podhryz, vlčie pazúriky na zadných končatinách, srsť kučeravá alebo so sklonom kučeravieť na celom tele, zástavy na chvoste alebo končatinách dlhšie ako 4,5 cm, čierna farba, biela inde na tele ako uvedené Srsť a harmonickosť sú najdôležitejšie, jedinec s dobrou srsťou, ktorý je vyvážený v ostaných bodoch sa uprednostňuje pred takým, ktorý v niektorých bodoch exceluje, no v iných je slabý

Poznámka:

Psy musia mať dva zreteľné normálne semenníky, úplne zostúpené v miešku