POPLATKY PRE NEČLENOV SRK NA ZABEZPEČENIE CHOVU

UCHOVNENIA PSA ALEBO SUKY

Jednorázový poplatok

100 EUR

ODPORÚČANIE NA PÁRENIE

Vystavenie odporúčania

10 EUR

*platí majiteľ suky pri žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie.

PÁRENIE PSOM

Jednorázový poplatok

33 EUR

*platí majiteľ psa po narodení aspoň 3 živých šteniat, ak sa jedná o psov držaných na Slovensku. V prípade párenia v zahraničí je majiteľ suky oslobodený od poplatku za psa.

KONTROLA VRHU - PRE NEČLENOV SRK POVINNÁ

Jednorázový poplatok

40 EUR

+ náklady a cestovné člena výboru, ktorý kontrolu vykoná (0,25 EUR x počet kilometrov tam aj späť) *platí majiteľ suky, ak sa kontrola uskutoční do 49 dní po narodení šteniat.

ODCHOVANÉ ŠTENCE

Počet šteniat x

5 EUR

*platí majiteľ suky za každé šteňa zapísané v SPKP. Tento poplatok sa uhrádza retriever klubu bez ohľadu na poplatok Plemennej knihe za vystavené rodokmene.