POPLATKY PLATNÉ OD 1.1.2012

ZÁPISNÉ

Zápisné

8 EUR

ČLENSKÉ

členské platí novoprijatý člen spolu so zápisným za celý kalendárny rok. Členské na ďalší rok je potrebné uhradiť do konca roka, ktorý mu predchádza, napríklad na rok 2021 do 31.12.2020.

Pre kolektívneho člena

20 EUR

* je to člen, ktorý nie je členom v žiadnom poľovnom združení, je registrovaný iba v retriever klube, členskú známku dostáva od retriever klubu ( sú to 2 EUR z ceny členského ) spolu zo zápisným to je 28 EUR

Pre člena SPZ

18 EUR

* je členom v poľovnom združení, členskú známku dostáva od svojho združenia spolu zo zápisným to je 26 EUR

Dôchodcovia a ZŤP

12 EUR

* sú aktívnymi členmi (zúčastňujú sa klubových výstav, skúšok, súťaží, vlastnia aktívnych chovných jedincov – pária s nimi alebo odchovávajú štence) spolu zo zápisným to je 20 EUR

Dôchodcovia a ZŤP

0 EUR

* nie sú aktívnymi členmi (môžu vlastniť chovných jedincov, ale nevyužívajú ich v chove, nezúčastňujú sa klubových výstav, skúšok, ani súťaží)

ZĽAVA NA ČLENSKOM PRE RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA

Zápisné - len 1x za celú rodinu

8 EUR

1. člen z rodiny

20 EUR

Ďalší člen rodiny

8,50 EUR

*(manžel, manželka, druh, družka, deti - dokladovať spoločným priezviskom alebo spoločným trvalým bydliskom)

UCHOVNENIA PSA ALEBO SUKY

Jednorázový poplatok

35 EUR

*Ak má jedinec aktuálne vyšetrenie na dedičné ochorenia očí, bude mu poskytnutá jednorázová zľava 17,50 EUR z uchovnenia jedinca. Toto vyšetrenie však nie je podmienkou k získaniu chovnosti daného jedinca. Pre novouchovnených jedincov bude poskytnutá ďalšia zľava 17,50 EUR z poplatku za uchovnenie pre plemená LR, CCR a CHBR za povinné vyšetrenie EIC. Zľava sa nevzťahuje na jedince u ktorých je výsledok EIC zrejmý po rodičoch a nemusí sa dávať vyšetrovať. (takže ak má niekto napr. LR vyšetreného pri uchovňovaní na oči a tiež je aj testovaný na EIC tak neplatí žiadny poplatok za uchovnenie)

ODPORÚČANIE NA PÁRENIE

Jednorázový poplatok

3,40 EUR

*platí majiteľ suky pri žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie.

PÁRENIE PSOM

Jednorázový poplatok

13,30 EUR

*platí majiteľ psa po narodení aspoň 3 živých šteniat, ak sa jedná o psov držaných na Slovensku. V prípade párenia v zahraničí je majiteľ suky oslobodený od poplatku za psa.

KONTROLA VRHU

Jednorázový poplatok

16,60 EUR

*platí majiteľ suky, ak sa kontrola uskutoční do 49 dní po narodení šteniat.

ODCHOVANÉ ŠTENCE

Počet šteniat x

3,30 EUR

*platí majiteľ suky za každé šteňa zapísané v SPKP. Tento poplatok sa uhrádza retriever klubu bez ohľadu na poplatok Plemennej knihe za vystavené rodokmene.