KONTAKTY

Klubovú korešpondenciu je potrebné zasielať podľa jej obsahu na adresu kompetentného člena výboru SRK, nie na adresu sídla!

Sídlo:
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
IČO 31787355

VÝBOR SLOVENSKÉHO RETRIEVER KLUBU

MVDr. VALENTA Dušan

PREZIDENT

Ing. BELÁŇOVÁ Ivana

VICE PREZIDENT

GAŠPAROVÁ Alexandra

SEKRETÁR

*žiadosti, listy, oznamy a ostatná korešpondencia, ktorá nie je určená inému funkcionárovi klubu

KAŠUBOVÁ Ingrid

EKONÓM

*kópie úhrad rôznych poplatkov, ponuky na finančné dary, sponzorstvo a pod.

SCHLUMSOVÁ Edita

HLAVNÝ PORADCA CHOVU

*žiadosti o uchovnenie, o vystavenie odporúčania na párenie, o zaslanie formulárov na zápis šteniat do SPKP, hlásenia vrhov

Mgr. BELÁŇ Peter

VÝCVIKÁR

*prihlášky na pracovné skúšky, OVVR, súťaže a kópie dokladov o uhradení skúšobných poplatkov

MARTONKOVÁ Adriana

MATRIKÁR

*žiadosti o členstvo, kópie dokladov o uhradení členských poplatkov, doklady o členstve v SPZ, o ŤZP, o dôchodcovskom stave, hlásenie zmeny adresy člena a pod.

KONTROLNO - REVÍZNA KOMISIA SLOVENSKÉHO RETRIEVER KLUBU

Ing. GAŠPAROVÁ Zuzana

PREDSEDA

KUKAN Jozef

ČLEN

MUDr. ĎURECHOVÁ Andrea, PhD.

ČLEN

REGIONÁLNI VÝCVIKÁRI SLOVENSKÉHO RETRIEVER KLUBU

GUZANOVÁ Anastázia

SCHOVANEC Walter

ILAVSKÝ Ivan