Bankové údaje SRK

POPLATKY ZA KLUBOVÉ VÝSTAVY, SKÚŠKY A OSTATNÉ AKCIE PODĽA PROPOZÍCIÍ

*Vysvetlenie nejasností je možné žiadať od prezidenta klubu alebo od kompetentného člena výboru.

Poplatky sa dajú uhrádzať buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet klubu

Slovenský retriever klub
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Číslo účtu 11489577 v SLSP a.s.
krajská pobočka Bratislava
Topolčianska 6, 851 05 Bratislava
kód banky 0900
SWIFT CODE: GIBASKBX
IBAN/BIC CODE: SK1509000000000011489577