klubové OVVR Kosorín

VEĽKÉ ÚĽANY, KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRIEVEROV, KV

Zápis z výborovej schôdze

Zápis z výborovej schôdze

Jednodňový výcvik Kosorín (OVVR + JSR)

Klubové VP retrieverov, CACT