CACT JSR – Bernolákovo

VEĽKÉ ÚĽANY, ŠPECIÁLNA VÝSTAVA RETRIEVEROV

klubové OVVR Bernolákovo

Zápis z členskej schôdze

Zápis z výborovej schôdze

Správa prezidenta za rok 2021

Správa hlavného poradcu chovu za rok 2021

Prehľad zápisov v SPKP za rok 2021

Správa ekonóma za rok 2021

Správa hlavného výcvikára za rok 2021