klubové OVVR Bernolákovo

CACT JSR – Kosorín

klubové OVVR Kosorín

CACT JSR – Bernolákovo

VEĽKÉ ÚĽANY, ŠPECIÁLNA VÝSTAVA RETRIEVEROV

klubové OVVR Bernolákovo

Zápis z členskej schôdze

Zápis z výborovej schôdze

Správa prezidenta za rok 2021

Správa hlavného poradcu chovu za rok 2021