Working Test (WT) - čo je to

Working testy vznikli v polovici minulého storočia v Anglicku. Dôvodom motivácie bol britský športový duch, na základe ktorého vznikli working testy ako skúšky. Working testy nie sú len zábava a hra ale predovšetkým majú z a úlohu overiť využiteľnosť psa aj mimo poľovníckej sezóny a možnosť venovať sa tréningy mimo sezóny. S pomocou dummy sa na Working testoch navádzajú rôzne situácie a úlohy, ktoré môžu nastať pri reálnej poľovačke. Rozdiel spočíva len v tom, čo sa aportuje, či zver alebo atrapy – dummy. Cieľom Working testov je preskúšať poľovnú využiteľnosť retrieverov ako poľovne upotrebiteľného psa.

Špecialisti na prácu po výstrele

Poľovníci boli presvedčení o tom, že je potrebné mať k lovu kačíc, bažantov, holubov, králikov, zajacov, len jednostranne orientované plemeno po výstrele – retriever. Retrievery sú špecialisti na prinášanie. Tieto psy majú vrodenú schopnosť dohľadať a prinášať po výstrele pernatú a srstnatú zver. Retriever nebol nasadzovaný na sliedenie divej zveri ale naopak sa od neho očakáva, že ignoruje neporanenú zver. Až po výstrele je cielene vyslaný, aby si urobili svoju prácu, na ktorú bol vyšľachtený. Dobre vycvičený pes má po výstrele na základe povelu dohľadať v čo najkratšom čase zastrelenú a zle trafenú zver.

Prečo pracuje poľovný pes s dummy?

Poľovná etika vyžaduje od poľovníkov, aby sa chovali podľa pravidiel. Znamená to, že musia zver usmrcovať čo najšetrnejšie a zabrániť tomu, aby zbytočne netrpela. Už len z týchto dôvodov je poľovný pes je pre poľovníka nepostrádateľným pomocníkom.Všetky úlohy a cvičenia s dummy slúžia na prípravu retrievera pre jeho typickú prácu pri love drobnej zveri. S dummy môžeme už veľmi mladého psa pripraviť na jeho neskoršiu poľovnú prácu, bez toho aby od začiatku musel pracovať so zverou. Tento spôsob znižuje spotrebu zveri pre samotný poľovný výcvik psa. Má to veľký význam z hľadiska poľovnej etiky a ekológie.Ak váš pes korektne aportuje dummy veľmi ľahko si zvykne na prácu so zverou.

Úlohy pri Working testoch

Jednotlivé úlohy nie sú pri Working testoch pevne dané skúšobným poriadkom, tieto úlohy sú dané tesne pred začiatkom skúšky rozhodcami po prezretí terénu a zhodnotení poľovných podmienok v danom okamihu. Práve táto zvláštnosť „NIČ NEVIEM“ čo príde na skúškach, robí WT veľmi napínavými a plnými očakávania. V závislosti na poľovnej situácii môžu nastať tieto úlohy, príp. pracovné metódy:

Markingpes ma možnosť sledovať dopad aportu – dummy

Pri markingu má pes možnosť pozorovať letovú dráhu a miesto dopadu aportu a toto miesto si má pamätať. Má mať schopnosť odhadnúť a zapamätať si vzdialenosť a miesto dopadu aj po dlhšiu dobu. V ideálnom prípade by mal po vyslaní bežať priamo pre aport, tento bez váhania uchopiť a čo najkratšou cestou rovnako rýchlo priniesť vodcovi.

Handlingpes nevidel dopadať aport a musí byť na miesto aportu navádzaný

Tu pes nevidel ani letovú dráha ani miesto dopadu aportu. Vodca však vie, kde sa zhruba nachádza aport. Pri tejto klasickej disciplíne retrieverov musí byť pes na jednej strane dobre ovládateľný a teda musí sa nechať naviesť aj na značnú vzdialenosť, musí dobre spolupracovať s vodcom a na druhej strane musí v cieľovom priestore, do ktorého bol navedený prejaviť vlastnú iniciatívu, samostatnosť a vôľu nájsť aport.

HI LOST!dohľadávka

Pri voľnej dohľadávke vie vodca iba približne, kde sa nachádza jeden alebo viac aportov. V tomto priestore musí pes pracovať – hľadať úplne samostatne. Musí preukázať kvalitu nosu a vôľu pre hľadanie a nájdenie aportu. Po nájdení musí aport bez váhania uchopiť a čo najrýchlejšie predať svojmu vodcovi. Ak je to potrebné, musí sa na povel vodcu do tohto priestoru aj viackrát vrátiť a priniesť všetky aporty.

Ideálna práca psa

Pracovný pes musí strelenú a postrelenú zver nielen nájsť a priniesť, ale musí mať aj schopnosť pritom spolupracovať s vodcom. Práca ideálneho retrievera fascinuje úzkou spoluprácou medzi človekom a psom. Úžasná ovládateľnosť, vrodená schopnosť pre marking a taktiež vytrvalé hľadanie, pri ktorom preukazuje vlastnú iniciatívu, to sú vynikajúce vlastnosti dobrého retrievera. Retriever má byť v každom momente v úzkom kontakte so svojím pánom, bez toho aby bol však na ňom závislým. Dobrý pracovný pes sa aj napriek mimoriadnemu temperamentu vyznačuje mimoriadnou pokojnou pozornosťou. Navzdory všetkým vplyvom, ktorým je počas lovu vystavený, musí zostať v pokoji vedľa svojho pána (steadiness), bez toho aby ho akokoľvek rušil alebo si vyžadoval dodatočnú pozornosť. Jeho ľahká ovládateľnosť je založená na jeho vrodenej túžbe pracovať pre svojho pána – „will to please“.

 

NOVINKY

1.10.2021
Pridané propozície a prihláška na CACT JSR 23.10.2021, Kosorín
27.9.2021
Pridané propozície a prihláška na OVVR Bernolákovo 10.10.2021
4.9.2021
Pridané:
Do kalendára bola pridaná akcia: Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
Boli pridané propozície a prihláška na Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Ak raz poškrabkáte psa, máte navždy postarané o zábavu.
 

NA STIAHNUTIE

Všetky dokumenty na stiahnutie nájdete v novej sekcií TLAČIVÁ

HTML kód na vašu stránku:
<a href="http://www.slovak-retriever.org" target="_blank"> <img src="http://www.slovak-retriever.org/downloads/srk_banner.gif" width="470" height="150" alt="www.slovak-retriever.org" title="Slovenský retriever klub" border="0" ></a>

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 2 ľudia