FIELD TRIAL - poľné skúšky (národný, medzinárodný)

Nové pokyny pre medzinárodný a národný field trial

Predmet skúšok:

1. dohľadávanie
2. prinášanie
3. vytrvalosť
4. poslušnosť
5. čuch

hodnotenie práce

Účel:

Retriever je nepostrádateľným pomocníkom poľovníka po výstrele. Tieto skúšky sa robia za účelom výberu najlepších psov, ktorí majú vrodené vlastnosti vyhľadávať zver, dobrý temperament, charakteristické vlastnosti, dobrý čuch a iniciatívu. Má jemné uchopenie zveri.
Výcvik - handling - musí byť považovaný len za nepostrádateľné doplnenie týchto vlastností a napomáha ku kľudnému správaniu sa na stanovišti, poslušnosti a vykonávaniu povelov a prípadných povelov v prípade, že miesto dopadu postrelenej zveri nemohol vidieť.

Predmety skúšok

1. dohľadávanie

Pes má zver dobre sledovať a miesto dopadu zastrelenej zveri si zapamätať na dlhšiu dobu. Keď je vyslaný dohľadať zver, mal by byť pri hľadaní vytrvalý, preukázať iniciatívu, dobrý čuch a schopnosť zver dohľadať. Má byť s vodičom v dobrom kontakte, ale nemá byť od neho závislý.

Závažné chyby:
 • nadmerná závislosť na vodičovi - "first dog down"
 • zlé značenie zveri /marking/ alebo zlá schopnosť zapamätať si miesto dopadu zveri
 • jednorázový "eye - wipe"
Pes, ktorý sa dopustil závažnej chyby, môže byť hodnotený najviac známkou 1.

Ťažké chyby s následným vylúčením:
 • dva "eye - wipe"; opakovanie tej istej závažnej chyby

hore...

2. prinášanie

Po dohľadaní zveri by mal pes zver rýchle a správne s mäkkým uchopením priniesť a korektne odovzdať /do ruky vodiča/.

Závažné chyby:
 • nedbanlivé prinášanie
Pes, ktorý sa dopustil závažnej chyby, môže byť hodnotený najviac známkou 1.

Ťažké chyby s následným vylúčením:
 • zámena zveri
 • tvrdé uchopenie
 • dva "eye - wipe"
 • odmietnutie vojsť do vody
 • odmietnutie nájdenú zver priniesť
 • opakovanie tej istej závažnej chyby

hore...

3. vytrvalosť

Pes má byť pri práci vytrvalý.

Závažné chyby:
 • pomalá práca alebo práca s malou iniciatívou
Pes, ktorý sa dopustil závažnej chyby, môže byť hodnotený najviac známkou 1.

Ťažké chyby s následným vylúčením:
 • opakovanie tej istej závažnej chyby

hore...

4. poslušnosť

Ideálny retriever je pozorný ("steady") a kľudný, bez toho, že by vyžadoval pozornosť svojho vodiča. Má poslušne vykonávať povely vodiča, byť kľudný pred zverou.

Závažné chyby:
 • hlasité povely vodiča
 • nekľud na stanovišti, takže vodič musí venovať príliš veľa pozornosti svojmu psovi
 • zlá ovládateľnosť a / alebo zbytočné rušenie v revíri
 • zlá chôdza pri nohe
 • odbehnutie bez povelu a bez toho, aby sa následne na jediný povel zastavil a vrátil na svoje stanovište
Pes, ktorý sa dopustil závažnej chyby, môže byť hodnotený najviac známkou 1.

Ťažké chyby s následným vylúčením:
 • telesný dotyk so psom (trestanie psa)
 • agresívne správanie psa
 • rušivé kňučanie a štekot
 • strach zo streľby
 • neovládateľné odbehnutie alebo dvojnásobné odbehnutie bez okamžitého zastavenia sa na povel
 • vymknutie sa spod kontroly
 • naháňanie živej zveri alebo naháňanie zveri so zverou v papuli
 • opakovanie tej istej chyby

hore...

5. čuch

Rozhodca posudzuje kvalitu čuchu počas celých skúšok.

hore...

Hodnotenie práce /čl.17/

Ideálny retriever je pozorný /steady/ a kľudný, bez toho, že by vyžadoval pozornosť svojho vodiča. Má zver dobre sledovať /značiť/ a miesto dopadu zastrelenej zveri si zapamätať na dlhšiu dobu. Keď sa vyšle pre prinesenie, mal by byť pri vyhľadávaní vytrvalý, preukázať iniciatívu, dobrý čuch a schopnosť zver dohľadať.
Mal by pracovať v každom teréne a vojsť do vody okamžite bez veľkého pobádania.
Pracuje, aby sa svojmu vodičovi zapáčil /will to please/ a je s ním v dobrom kontakte, ale bez toho, aby bol od neho závislý. Po dohľadaní zveri, by mal zver rýchle a správne mäkkým uchopením priniesť a korektne odovzdať.

Závažné chyby: /poradie podľa francúzskeho textu/
 • nadmerná závislosť na vodičovi
 • hlasité povely vodiča
 • "first dog down"
 • nekľud na stanovišti, takže vodič musí venovať príliš veľa pozornosti svojmu psovi
 • zlá ovládateľnosť alebo zbytočné rušenie v revíri
 • zlé označenie alebo zlá schopnosť zapamätať si miesto dopadu zveri
 • zlá chôdza pri nohe
 • odbehnutie bez povelu a bez toho, aby sa následne na jediný povel zastavil a vrátil na svoje stanovište
 • nedbanlivé prinášanie
 • pomalá práca alebo práca s malou iniciatívou
 • jednorázový "eye - wipe"

Pes, ktorý sa dopustil závažnej chyby, nemôže byť hodnotený ako výborný.
Definícia "eye wipe" - nevyužitá šanca zver nájsť a priniesť, i keď táto zver bola ďalším vyslaným psom za úplne rovnakých podmienok dohľadaná alebo nájdená vyslanou skupinou rozhodcov.
Definícia "first dog down" - nevyužitá šanca pravdepodobne poranenú zver nájsť a priniesť, i keď ju pes značil a okamžite bol vyslaný, a to napriek tomu, že ani ďalší vyslaný pes zver nedohľadal a tiež ju nenašla vyslaná skupina rozhodcov.

Ťažké chyby s následným vylúčením: /poradie podľa francúzskeho textu/
 • zámena zveri
 • telesný dotyk so psom
 • agresívne správanie
 • tvrdé uchopenie
 • opakovanie tej istej závažnej chyby /čl. 17/
 • rušivé kňučanie alebo štekot
 • strach zo streľby
 • neovládateľné odbehnutie alebo dvojnásobné odbehnutie bez okamžitého sa zastavenia na povel
 • vymknutie sa spod kontroly, naháňanie živej zveri alebo naháňanie zveri so zverou v papuli
 • dva "eye - wipes"
 • odmietnutie vojsť do vody
 • odmietnutie nájdenú zver priniesť

hore...

 

NOVINKY

4.9.2021
Pridané:
Do kalendára bola pridaná akcia: Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
Boli pridané propozície a prihláška na Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
31.8.2021
Dňa 9.10.2021 sa koná špeciálna výstava retrieverov vo Veľkých Uľanoch. Bližšie infomrácie na stránke klubových výstav.
6.8.2021
Priané:
- Propozície a prihláška na CACT JSR, Bernolákovo 15.9.2021
- zápis z členskej schôdze - 24.7.2021
 

MÚDROSTI O PSOCH

  Pes má krásu bez ješitnosti, silu bez krutosti a ľudské cnosti bez ľudských nectností.
 

NA STIAHNUTIE

Všetky dokumenty na stiahnutie nájdete v novej sekcií TLAČIVÁ

HTML kód na vašu stránku:
<a href="http://www.slovak-retriever.org" target="_blank"> <img src="http://www.slovak-retriever.org/downloads/srk_banner.gif" width="470" height="150" alt="www.slovak-retriever.org" title="Slovenský retriever klub" border="0" ></a>

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 1 človek