Zistenie pôvodu psov pomocou DNA testu

V súčasnosti sa pri riešení prípadov sporného otcovstva ako i pri identifikácii páchateľa trestných činov vo forenznej medicíne úspešne využívajú biotechnologické postupy - DNA testy, ktoré sú založené na analýze polymorfizmu DNA.

Podobne ako v humánnej genetike, aj v genetike zvierat sa využívajú poznatky o genóme zvierat pre vypracovanie DNA testov pri ich identifikácií a pri overovaní pôvodu. Naše laboratórium genetiky sa špecializuje na overovanie pôvodu hospodárskych zvierat (kone, hovädzí dobytok, ovce) a v súčasnosti pripravilo balík služieb pre chovateľov psov na overovanie pôvodu ich miláčikov pomocou DNA testu. Laboratórium genetiky je registrované v medzinárodnej spoločnosti pre genetiku zvierat ISAG (International Society for Animal Genetics) a je aj jej aktívnym členom. Zúčastňujeme sa medzinárodných porovnávacích testov, vymieňame si nové informácie ako aj potvrdenia o pôvode s laboratóriami celého sveta.

Pre záujemcov uvádzame stručný postup činností súvisiacich s DNA testom pre overenie pôvodu ich psa:

-- 1. Záujemcovia o testáciu telefonicky alebo písomne požiada naše laboratórium o zaslanie potrebného počtu skúmaviek a sprievodných tlačív na uvedenej adrese. Pre overenie pôvodu potomkov je potrebné poslať na analýzu DNA aj krv rodičov (matky a otca). Krv pre analýzu DNA odoberá veterinárny lekár a zástupca chovateľa (majiteľa). Veterinárny lekár by mal vykonať hygienický odber krvi, pričom krv každého zvieraťa by mala byť odoberaná novou ihlou. Po odbere je potrebné skúmavku premiešať s roztokom citrátu sodného a označiť nálepkou s menom zvieraťa. Odbery vzoriek si organizujte na prvé dni v týždni (pondelok a utorok), aby prišli do laboratória čo najrýchlejšie. Balíček zasielajte ako doporučenú súrnu zásielku s označením „neskladovať, pozor sklo“. Ak vzorky neodošlete v deň odberu treba ich uschovať pri teplote 3 až 8°C (krv nezmrazujte). Pri odberoch krvi je potrebné dôsledne vyplniť sprievodné tlačivo paličkovým písmom, kde uvediete meno zvieraťa, dátum narodenia, pohlavie, farbu/srsť, meno chovateľskej stanice, chovateľa, majiteľa, krajinu pôvodu, plemennú knihu, číslo zápisu, úplne meno otca a matky. Okrem sprievodného tlačiva je potrebné vyplniť a podpísať objednávku. Vzorky krvi po odbere spolu so sprievodnými tlačivami a objednávkou treba zaslať v deň odberu na adresu laboratória.

-- 2. Laboratórium genetiky do 1 mesiaca otestuje vzorky a vystaví osvedčenie o pôvode testovaného zvieraťa (či súhlasí alebo nie po uvedených rodičoch) a zároveň zašle chovateľovi (majiteľovi) faktúru alebo peňažnú poukážku a po uhradení finančnej čiastky vystavené osvedčenie. Pri podozrení z nesúhlasného pôvodu sa môže rozbor po konzultácií s objednávateľom zopakovať. V prípade, že uvediete aj iných rodičov, ktorí boli testovaní a sú uvedení v databáze laboratória, pracovníci Vám dohľadajú genotypy aj týchto zvierat. Genotypy otestovaných zvierat sa zaevidujú do centrálnej databázy psov, ktorá umožní v budúcnosti aj ďalším chovateľom overiť ich psíka na už otestovaných rodičov. Centrálna evidencia umožňuje porovnávať aj zvieratá zo zahraničia a taktiež dohľadávanie (správneho otca či matky) pri podozrení na viacerých rodičov.

V prípade záujmu o DNA test na overenie pôvodu Vášho psíka, kontaktujte prosím laboratórium na adrese:

ŠPÚ-ÚPZ Lužianky
Laboratórium genetiky
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

tel. +421 37 778 30 87
fax +421 37 778 30 88
e-mail: upznr@spusr.sk

Ing. Jozef Trandžík, PhD
 

NOVINKY

1.10.2021
Pridané propozície a prihláška na CACT JSR 23.10.2021, Kosorín
27.9.2021
Pridané propozície a prihláška na OVVR Bernolákovo 10.10.2021
4.9.2021
Pridané:
Do kalendára bola pridaná akcia: Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
Boli pridané propozície a prihláška na Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Ak sa nechceš cítiť sám, ožeň sa. Ak sa nechceš cítiť smutný, opi sa. Ak nechceš byť nikdy zradený - zadováž si psa.
 

NA STIAHNUTIE

Všetky dokumenty na stiahnutie nájdete v novej sekcií TLAČIVÁ

HTML kód na vašu stránku:
<a href="http://www.slovak-retriever.org" target="_blank"> <img src="http://www.slovak-retriever.org/downloads/srk_banner.gif" width="470" height="150" alt="www.slovak-retriever.org" title="Slovenský retriever klub" border="0" ></a>

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 2 ľudia